Formulari On-line de Comunicacions

XIV Congrés de la Societat Catalana d'Anestesiologia, Reanimació i Terapèutica del Dolor

XX Jornada d'Anestesiologia en Infermeria

Palau d'esports i congressos d'Alp, Girona, 8 i 9 de novembre

La data límit per a presentar comunicacions és el dia 30 de setembre del 2018

Dades personals autor signant
Dades de la comunicació S'han d'escriure tots els autors, inclòs la persona que presenti la comunicació com a primer signant: el nom i cognoms dels autors separats per ";" (ex. Javier González; Dolores Rivera).
Caldrà detallar la Institució, Departament o Servei.
En majúscules i sense abreviatures. Màxim de dues línies.
Congrés mèdic  L'opció "Congrés" ja no està disponible. Només es pot enviar la comunicació per a la "Jornada".
Jornada infermeria
Comunicació oral
Pòster
RESUM:

És imprescindible que el resum contingui tota la informació dels diferents apartats:
  • Text del Resum: El resum haurà d'estar composat dels següents apartats: objectius, material i mètodes, resultats i conclusions.
  • El resum de la comunicació i/o pòster no podrà sobrepassar de les 250 paraules.
Ja no es poden enviar comunicacions on-line.